» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế GTGT » Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Lượt Xem: 388
Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt
–        Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc một phần bằng tiền mặt và phần còn lại chuyển khoản thì có được hoàn thuế không?
–         Thuế GTGT hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt
---> Căn cứ:
Điều kiện thanh toán tiền hành xuất khẩu:
–         Trường hợp khách hàng thanh toán một phần bằng tiền mặt và một phần qua ngân hàng (có giấy báo Có của Ngân hàng) thì:
+ Chỉ số lượng hàng hoá tương ứng với số tiền thanh toán qua ngân hàng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lượng hàng được áp dụng thuế suất 0%.
+ Số lượng hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%,. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá này. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.
–         Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán toàn bộ tiền hàng xuất khẩu cho Công ty bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của mọi chi phí dùng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.
---> Thủ tục xuất khẩu:
–        Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract)
–        Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
–        Phiếu đóng gói (Packing List)
–        Thỏa thuận lưu khoang (Booking Note): để lấy thông tin tên tàu, số chuyến, cảng xuất
–        Phơi phiếu xác nhận container đã hạ bãi cảng: để lấy số container, số seal (chì)
–        Chứng nhận xuất xứ (nếu bên đối tác yêu cầu)
–        Tờ khai hải quan : 2 bản chính( 1 bản dành cho người xuất khẩu, 1 bản dành cho hải quan lưu)
–        Giấy phép đăng ký kinh doanh : bản sao y kèm bản chính đối chiếu  ( nếu doanh ngiệp mới xuất khẩu lần đầu)
–         Giấy giới thiệu của công ty xuất khẩu : 1 bảv
–        …..
---> Chi tiết:
–        Công văn 277 TCT/DNK chính sách thuế GTGT hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt
–        Luật hải quan 2014
–        Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi 38/2015/TT-BTC - hướng dẫn về thủ tục hải quan
–        Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
 
 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 277 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt
Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004
 
Kính gửi:
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng thương mại và dịch vụ AT
(304/75AP Hồ Văn Huê 2, P.9 Q. Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh)
 
Trả lời văn thư đề ngày 01/11/203 của Công ty hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
Đối với hàng hoá xuất khẩu sau ngày 1/10/2002 có đủ Hợp đồng ngoại, Hoá đơn GTGT, Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu theo đúng quy định tại Điểm 1.1 Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên, riêng về Điều kiện thanh toán tiền hành xuất khẩu:
- Trường hợp khách hàng thanh toán một phần bằng tiền mặt và một phần qua ngân hàng (có giấy báo Có của Ngân hàng) thì:
+ Chỉ số lượng hàng hoá tương ứng với số tiền thanh toán qua ngân hàng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lượng hàng được áp dụng thuế suất 0%.
+ Số lượng hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%,. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá này. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.
- Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán toàn bộ tiền hàng xuất khẩu cho Công ty bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của mọi chi phí dùng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.
- Từ ngày 01/01/2004 thực hiện theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng thương mại và dịch vụ AT được biết và thực hiện./.
 
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Ngày:

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Ngày:

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Ngày:

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Ngày:

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Ngày:

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Ngày:

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Ngày:

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Ngày:

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Ngày:

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Ngày:

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Ngày:

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Ngày:

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Ngày:

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Ngày:

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Ngày:

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Ngày:

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Ngày:

Xuất hóa đơn tiền điện

Xuất hóa đơn tiền điện

Ngày:

Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Ngày:

Thuế GTGT thịt heo

Thuế GTGT thịt heo

Ngày:

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày:

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Ngày:

Chuyển nhượng công thức phân bón

Chuyển nhượng công thức phân bón

Ngày:

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Ngày:

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Ngày:

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Ngày:

Bản chất thuế GTGT

Bản chất thuế GTGT

Ngày:

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Ngày:

Vãng lai ngoại tỉnh

Vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Ngày:

Thuế suất GTGT với lãi vay

Thuế suất GTGT với lãi vay

Ngày:

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Ngày:

Kinh doanh rau củ quả

Kinh doanh rau củ quả

Ngày:

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Ngày:

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Ngày:

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Ngày:

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Ngày:

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Ngày:

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Ngày:

Sản xuất tương cà

Sản xuất tương cà

Ngày:

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Ngày:

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 705

Hôm qua: 1015

Tuần này: 5132

Tuần trước: 7125

Tháng này: 10471

Năm nay: 288910

Tổng truy cập: 697482

X