» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Lượt Xem: 600

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

–        Doanh nghiệp phá sản thì thứ tự phân chia tài sản như thế nào?
–        Đối tượng nào được ưu tiên và tuần tự  như thế nào?
 

STT

Nội dung

Trước 2015

Sau 2015

01

Văn bản pháp lý

– Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004. Ngày hiệu lực:15/10/2004

– Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014. Ngày hiệu lực:01/01/2015

02

Thay thế cho

– Luật phá sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 1993.

– Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004.

03

Thứ tự phân chia tài sản

– Điều 37. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

a) Phí phá sản;

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Xã viên hợp tác xã;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần;

d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 

– Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đượcphân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

 2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều nàythì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiênđược thanh toántheo tỷ lệ phần trăm tương ứngvới số nợ.

 

04

Ví dụ

29/5/2005 Công ty tôi đã nhận thủ tục phá sản từ tòa án. Hiện tại, công ty còn 10tỷ. Và danh sách chủ nợ như sau: Nợ công ty A 2tỷ, Nợ thuế 400Tr. Nợ lương nhân viên 1.2 tỷ. Phí phá sản 120tr. Vậy nợ sẽ được chia như thế nào.

29/5/2014 Công ty tôi đã nhận thủ tục phá sản từ tòa án. Hiện tại, công ty còn 6tỷ 220 tr. Và danh sách chủ nợ như sau: Nợ ngân hàng 2 tỷ, lãi suất 0.9%/tháng, tài sản bảo đảm là 1.6 tỷ. Thời gian vay là 12 tháng. Nợ bà Hồng 20.8 tỷ, tài sản bảo đảm là 800 tr. Nợ thuế 400Tr. Nợ lương nhân viên 1.2 tỷ. Nợ ông Sơn 1.6 tỷ. Nợ ông Sỹ 4 tỷ 320 tr. Phí phá sản 120tr. Vậy nợ sẽ được chia như thế nào.

 

Đáp án

1. Phí phá sản=120 triệu

2. Các khoản nợ lương = 1.2 tỷ

3. Nợ công ty A 2 tỷ

4. Nợ thuế 400 triệu

5. Phần còn lại chia chủ Doanh nghiệp

1-Trả chi phí phá sản 120 triệu trước;
2-Tiếp đến là trả 1.2 tỷ tiền nợ lương cho nhân viên;
3-Trả nợ cho ông Sơn, ông Sỹ nếu như khoản nợ này phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty.
3-Trả nợ thuế;
4-Trả nợ cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ đối với khoản nợ không có bảo đảm gồm ông Sơn và ông Sỹ (nếu khoản nợ này không phải phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty).
5-Trả nợ cho chủ nợ có khoản nợ có bảo đảm.
Nếu giá trị tài sản (6 tỷ 220 triệu) của công ty bạn không đủ để thanh toán theo quy định trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên như ông Sơn và ông Sỹ cùng thứ tự ưu tiên hoặc nợ thuế, nợ chủ nợ trong danh sách chủ nợ không có khoản nợ bảo đảm và nợ chủ nợ có khoản nợ bảo đảm là cùng thứ tự ưu tiên sẽ được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1033

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3290

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8629

Năm nay: 287068

Tổng truy cập: 695640

X