» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Môn bài » Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Lượt Xem: 1277

*Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

 – Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải nộp lệ phí môn bài hay không?

– Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải báo cáo thuế và báo cáo tài chính hay không?

 *Căn cứTheo điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

–  Nếu người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

– Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

– Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

* Trường hợp 01. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

*Ví dụ 01: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2017 thì năm 2017 công ty ABC :

+Không phải nộp thuế môn bài năm 2017

+Không phải làm báo cáo tài chính năm 2017

+ Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

 

* Trường hợp 02.Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức huế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

*Ví dụ 02: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 15/04/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017:  như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng/ quý 4/2018 – 12/2018 trở đi, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 *Ví dụ 03: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017– 15/08/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017 như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 8/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

* Trường hợp 03. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

*Ví dụ 04: ngày 25/02/2017 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2017 – 01/03/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2017= 100%

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1/2017 – 02/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

 

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 42018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

*Giả sử tạm nhưng từ01/03/2017 – 01/08/2018

 *Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 9/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Lệ Phí Môn Bài

Lệ Phí Môn Bài

Ngày:

Kê khai phí môn bài

Kê khai phí môn bài

Ngày:

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Ngày:

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Ngày:

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Ngày:

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Ngày:

Miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1018

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7855

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10745

Năm nay: 325271

Tổng truy cập: 733843

X