» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế GTGT » Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Lượt Xem: 400

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

–        Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo?

–        Công ty về Dịch vụ đào tạo thì thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu ?

---> Doanh nghiệp trực tiếp tổ chức khóa học đào tạo: cuối khóa cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bằng nghề do Sở Giáo Dục, Bộ Lao Động - Thương Binh Xã Hội

–         Nếu doanh nghiệp có chức năng đào tạo trong ĐKKD, có giấy phép con của ngành Giáo dục đào tạo và đăng ký đầy đủ chương trình đào tạo Giáo viên, giảng viên giảng dạy theo qui định đồng thời doanh nghiệp có đội ngũ Giáo viên, giảng viên cơ hữu thì khi thu học phí sẽ xuất hóa đơn không chịu thuế GTGT (Tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 đào tạo, dạy nghề không chịu thuế GTGT). Dòng thuế suất gạch chéo và dòng thuế GTGT cũng gạch chéo.

+ Doanh nghiệp có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

+ Doanh nghiệp chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

+ Để được ưu đãi như trên thì Doanh nghiệp phải có giấy phép con được cơ quan ban ngành chấp thuận: Sở Giáo Dục, Bộ Lao Động - Thương Binh Xã Hội ....cấp phép

+ Cuối khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT.

---> Doanh nghiệp KHÔNG trực tiếp tổ chức khóa học đào tạo: cuối khóa cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bằng nghề do Doanh nghiệp tự tạo và tự cấp cho học viên

–        Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện trên và trong giấy Chứng nhận ĐKKD có ngành nghề tổ chức hội thảo và Giáo viên, giảng viên cơ hữu không có (toàn thuê bên ngoài) thì khi đó doanh nghiệp đó đang thực hiện 1 dịch vụ chịu thuế GTGT đó là dịch vụ tổ chức hội thảo và xuất hóa đơn GTGT với Thuế suất 10%.

+ Trên hóa đơn GTGT cty đó ghi là thu phí tổ chức hội thảo chương trình, đào tạo quản lý kỹ năng doanh nghiệp ... chứ không nên ghi là thu học phí lớp, hoặc học phí lớp ....vì công ty không đủ điều kiện cấp giấy phép con thì khi cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh sai sẽ bị tước giấy phép kinh doanh, cấm kinh doanh và phạt vi phạm…

+ Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự; Đào tạo nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự cho nhân viên, cấp quản lý của các Đơn vị, doanh nghiệp khác có nhu cầu. Như vậy mỗi khi phát sinh có ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo (Hợp đồng đào tạo) với bên có nhu cầu, giảng viên thì có thuể thuê ngoài hoặc có đội ngũ giáo viên cơ hữu.

+ Đào tạo Kỹ năng giao tiếp. ... hoạt động về dịch vụ đào tạo: tổ chức các lớp học ngắn hạn (về kỹ năng thuyết trình, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp,…) thuê giáo viên, hội trường để giảng dạy.

 ---> Chi tiết: Công văn 45690/CT-HTr ngày 08/07/ 2016 Chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng giáo dục đào tạo.

---> Nguồn:  Chu Đình Xinh.

 

 

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 45690 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế.

(Địa chỉ: 69 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội MST: 0101820129)

 

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 714 / AIC - KTTC ngày 26/05/2016 và công văn bổ sung hồ sơ số 773 / AIC - TCKT ngày 07/06/2016 của Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Khoản 13, Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ; tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp...

... Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT...”

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật...

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

·                     Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

·                     Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật...”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế có chức năng hoạt động trong lĩnh vực dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật và hồ sơ, tài liệu kèm theo thì:

1/ Trường hợp Công ty ký hợp đồng với các tổ chức tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh, hoạt động đào tạo Tiếng Anh của Công ty được tổ chức thực hiện ngoài Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại Tiết b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Công ty phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam theo quy định.

2/ Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức tại Việt nam để đào tạo Tiếng Anh trong nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3/ Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp giảng viên là người nước ngoài cho các tổ chức, trường học tại Việt Nam để các đơn vị này tổ chức giảng dạy trong các trường học, Công ty không trực tiếp tổ chức khóa học đào tạo thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:

·                        Như trên;

·                        Phòng Kiểm tra thuế số 6;

·                        Phòng Pháp chế;

·                        Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Mai Sơn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Ngày:

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Ngày:

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Ngày:

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Ngày:

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Ngày:

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Ngày:

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Ngày:

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Ngày:

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Ngày:

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Ngày:

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Ngày:

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Ngày:

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Ngày:

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Ngày:

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Ngày:

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Ngày:

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Ngày:

Xuất hóa đơn tiền điện

Xuất hóa đơn tiền điện

Ngày:

Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Ngày:

Thuế GTGT thịt heo

Thuế GTGT thịt heo

Ngày:

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày:

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Ngày:

Chuyển nhượng công thức phân bón

Chuyển nhượng công thức phân bón

Ngày:

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Ngày:

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Ngày:

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Ngày:

Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Ngày:

Bản chất thuế GTGT

Bản chất thuế GTGT

Ngày:

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Ngày:

Vãng lai ngoại tỉnh

Vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Ngày:

Thuế suất GTGT với lãi vay

Thuế suất GTGT với lãi vay

Ngày:

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Ngày:

Kinh doanh rau củ quả

Kinh doanh rau củ quả

Ngày:

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Ngày:

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Ngày:

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Ngày:

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Ngày:

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Ngày:

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Ngày:

Sản xuất tương cà

Sản xuất tương cà

Ngày:

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Ngày:

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 699

Hôm qua: 1015

Tuần này: 5126

Tuần trước: 7125

Tháng này: 10466

Năm nay: 288905

Tổng truy cập: 697477

X