» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNDN » Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Lượt Xem: 1535

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

–     Tiền lương tháng 13 căn cứ vào kết quả kinh doanh vậy nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì tiền lương tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý?

–     Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN?

1/ Theo Luật lao động

--->Theo điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định về "Tiền thưởng" như sau:
– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
--->Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ– CP ngày 31– 12– 2002 của Chính phủ quy định như sau:
– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
– DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.
2/ Theo chính sách thuế
--->Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT– BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:
– Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. 
--->Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT– BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
--->Như vậy:
a/Tiền lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng, được tính vào chi phí được trừ, nếu khoản thưởng đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể
– Quy chế tài chính
– Quy chế thưởng
b/Tiền lương tháng 13 phải phù hợp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Sau khi trích lương, không được làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp
c/ Tiền lương tháng 13 phải chịu thuế TNCN.
– Khi trích lương tháng 13, doanh nghiệp được trích vào chi phí của năm báo cáo.
– Khi chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời điểm chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm báo cáo hay năm sau.
++Ví dụ :
Trích lương tháng 13 của năm 2014:
–  Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2014
–  Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2014 thì tiền lương tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2014
–  Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2015 thì tiền lương tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015
3/ Hạch toán 
–  Khi trích thưởng :
Nợ TK 642/ Có TK 334, 338
–  Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN :
Nợ TK 334, 338, / Có TK 111,112, 3335

***Chi tiết tại:

– Công văn Số: 2040/CT– TTHT ngày 28/3/2014 về tiền thưởng tết tháng 13 của Cục thuế Hồ Chí Minh trả lời Ngân hàng TNHH CTBC– Chi nhánh TP.HCM Địa chỉ: T. 9, Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1 Mã số thuế: 0302598643

–  Trường hợp Ngân hàng theo trình bày có trích trước vào chi phí khoản tiền thưởng năm 2013 người lao động (khoản tiền thưởng được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Ngân hàng quyết định) nhưng thực tế chi cho người lao động vào tháng 1/2014 (trước thời hạn quyết toán 31/03/2014) thì khoản chi thưởng này được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế TNDN năm 2013.

– Công văn Số: 1854/CT– TTHT ngày 24/03/2014  về tiền thưởng tết tháng 13 của Cục thuế Hồ Chí Minh  Công ty TNHH MTV Chuyên doanh Ô Tô Sài Gòn  Địa chỉ :  900 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM   Mã số thuế: 0302966600

 –  Trường hợp Công ty, theo trình bày có phát sinh khoản chi phí tiền lương theo hợp đồng lao động cho các nhân viên quản lý năm 2012 nhưng chưa chi trả cho người lao động sau thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì khoản chi phí tiền lương này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2012. Đến năm 2014 Công ty chi trả khoản tiền lương còn thiếu năm 2012 cho người lao động thì chi phí tiền lương này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2014 nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014. *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Ngày:

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày:

Chi tài trợ

Chi tài trợ

Ngày:

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Ngày:

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Ngày:

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Ngày:

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Ngày:

Hóa đơn đặc thù

Hóa đơn đặc thù

Ngày:

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Ngày:

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Ngày:

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Ngày:

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Ngày:

Phụ cấp và khoán chi

Phụ cấp và khoán chi

Ngày:

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Ngày:

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Ngày:

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Ngày:

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Ngày:

Trích trước chi phí lãi vay

Trích trước chi phí lãi vay

Ngày:

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày:

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Ngày:

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Ngày:

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ngày:

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Ngày:

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Ngày:

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Ngày:

Hàng hư hỏng mất cắp

Hàng hư hỏng mất cắp

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày:

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Ngày:

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Ngày:

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Ngày:

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Ngày:

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hoàn thuế TNDN hay không

Hoàn thuế TNDN hay không

Ngày:

Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề

Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề

Ngày:

Hợp đồng >= 20tr chia nhỏ làm nhiều hóa đơn ra nhiều ngày khác nhau

Hợp đồng >= 20tr chia nhỏ làm nhiều hóa đơn ra nhiều ngày khác nhau

Ngày:

Thưởng hàng hóa cho nhân viên dịp tất niên

Thưởng hàng hóa cho nhân viên dịp tất niên

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Phân bổ tiền lương tham gia bảo hiểm

Phân bổ tiền lương tham gia bảo hiểm

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1304

Hôm qua: 1442

Tuần này: 7099

Tuần trước: 9397

Tháng này: 9989

Năm nay: 324515

Tổng truy cập: 733087

X