» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNDN » Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Lượt Xem: 387
Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài
---> Trường hợp:
–        Quy chế của công Ty có điều kiện là mỗi năm thì giám đốc và người nhà được về nước 3 lần
–        Các chi phí là công ty chịu toàn bộ
–        Nếu bên công Ty chi trả toàn bộ vé máy bay cho sếp và gia đình sếp thì có được tính là chi phí hợp lý?
–        Tiền vé máy bay của nhân viên nước ngoài phải nộp thuế TNCN?
---> Căn cứ:
– Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 và Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
– Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;
– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;
– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;
– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)
---> Theo đó:
–        Trường hợp Công ty mua vé máy bay hàng không công cộng cho người lao động nước ngoài đến/rời Việt Nam mỗi lần đổi ca được xác định là chi phí phương tiện đi lại mà người lao động được hưởng từ tổ chức trả thu nhập và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của các nhân viên nước ngoài; Được tính trừ một lần chi phí vé máy bay khứ hồi vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm của nhân viên.
–        Đối với tiền thuê nhà, tiền điện nước trong trường hợp cá nhân ở lại Việt Nam thay vì về nước và chi phí thuê khách sạn trong thời gian tham gia các khóa huấn luyện đào tạo ngắn ngày sau khi kết thúc chu trình làm việc ngoài khơi có hóa đơn chứng từ hợp pháp được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (không bao gồm tiền thuê nhà).
–        Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi phí công ty cung cấp cho nhân viên giàn khoan gồm: Chi phí cung cấp trực thăng chuyên dụng, chuyên cơ đưa đón người lao động chặng từ đất liền Việt Nam ra nơi làm việc ngoài biển khơi và ngược lại; chi phí khách sạn cho nhân viên trong trường hợp nhân viên ở lại đất liền chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc.
---> Như vậy theo trường hợp trên: khoản hỗ trợ tiền vé máy bay… người nhà người lao động
1.      Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, tại hợp đồng có thỏa thuận ngoài tiền lương và các phụ cấp khác cho người lao động, Công ty còn trả các khoản phụ cấp khác cho vợ và con của người lao động như: Vé máy bay khứ hồi hàng năm, tiền học phí cho con, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam thì:
2.      Đối với khoản tiền học phí cho con người lao động bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
3.      Đối với các khoản phụ cấp khác (vé máy bay khứ hồi, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam) trả cho người thân (vợ, con) của người lao động phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.
+ Không tính vào thu nhập chịu thuế 1 vé khứ hồi
+ Tính vào thuế TNCN cho 2 vé khứ hồi cho NLĐ không được miễn thuế TNCN
---> Chi tiết:
–        Công văn 4656/TCT-TNCN ngày 26/12/2012 hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn để cơ quan Thuế địa phương và DN thực hiện.
–        Công văn 6811/CT-TTHT ngày 19/07/2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
 
 
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6811/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016
Kính gửi: Công ty TNHH Metkraft
Địa chỉ: Khu C, Lô S, Đường 19 KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM
Mã số thuế: 0313312208
Trả lời văn bản số 02/KTMK-2016 ngày 28/06/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):
- Tại Khoản 2 Điều 2 quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công:
"Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp...
g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:
g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.
g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.”
Căn cứ Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:
“1. Sửa đổi, bổ sung tiết b.9 điểm b khoản 2 Điều 2
“b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc."
Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“Điều 6: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
…"
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, tại hợp đồng có thỏa thuận ngoài tiền lương và các phụ cấp khác cho người lao động, Công ty còn trả các khoản phụ cấp khác cho vợ và con của người lao động như: Vé máy bay khứ hồi hàng năm, tiền học phí cho con, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam thì:
- Đối với khoản tiền học phí cho con người lao động bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
- Đối với các khoản phụ cấp khác (vé máy bay khứ hồi, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam) trả cho người thân (vợ, con) của người lao động phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1493-17118050/16-hhy
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Ngày:

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày:

Chi tài trợ

Chi tài trợ

Ngày:

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Ngày:

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Ngày:

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Ngày:

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Ngày:

Hóa đơn đặc thù

Hóa đơn đặc thù

Ngày:

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Ngày:

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Ngày:

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Ngày:

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Ngày:

Phụ cấp và khoán chi

Phụ cấp và khoán chi

Ngày:

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Ngày:

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Ngày:

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Ngày:

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Ngày:

Trích trước chi phí lãi vay

Trích trước chi phí lãi vay

Ngày:

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày:

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Ngày:

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Ngày:

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ngày:

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Ngày:

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Ngày:

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Ngày:

Hàng hư hỏng mất cắp

Hàng hư hỏng mất cắp

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày:

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Ngày:

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Ngày:

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Ngày:

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 656

Hôm qua: 1261

Tuần này: 3568

Tuần trước: 14661

Tháng này: 46424

Năm nay: 46424

Tổng truy cập: 454996

X