» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Lượt Xem: 194

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 Về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp(nếu có).

Hồ sơ bao gồm: Khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

1.      Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2.      Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

3.      Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4.      Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5.      Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

6.      Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

7.      Giấy giới thiệu, Chứng minh nhân dân của người làm thủ tục;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thời hạn làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2:Thông qua quyết định giải thế và thông báo về việc giải thể

Theo Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau khi thông qua quyết định giải thể, Anh/Chị phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở để với hồ sơ gồm:

1.      Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-24 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

2.      Quyết định giải thể doanh nghiệp;

3.      Phương án giải quyết nợ (nếu có);

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Đăng ký giải thể

            Hồ sơ bao gồm:

1.      Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-24 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2.      Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3.      Danh sách chủ nợ (mẫu đính kèm) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4.      Danh sách người lao động (mẫu đính kèm)sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5.      Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6.      Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

7.      Giấy giới thiệu và CMND đối với người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật;

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có đặt trụ sở.

Thời hạn làm việc: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Trình tự thực hiện:

Sau khi nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 702

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6724

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4938

Năm nay: 283377

Tổng truy cập: 691949

X