» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Môn bài » Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Lượt Xem: 1497

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

–        ­Trường hợp nào doanh nghiêp phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài?

–        Trường hợp nào không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài?

–        Căn cứ văn bản pháp lý nào?

***Căn cứ:

 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn lệ phí môn bài

Tại Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

– Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013

+++ Thời hạn kê khai:

–  Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanhchậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. 

– Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo Mẫu 01/MBAI

–        Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

–        Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

–        Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

 +++ Như vậy:

–        Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

–        Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

–        Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

 +++ Bậc thuế môn bài và mức nộp:

Tại Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016  về Mức thu lệ phí môn bài

            + Bậc 1: 3 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

            + Bậc 2: 2 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống.

            + Bậc 3: 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác. 

*Lưu ý:
        + Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên
        
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài

++ Ví dụ:

Công ty Chu Đình Xinh

–        Thành lập ngày 1/5/2017 với VĐL: 5 tỷ đồng kê khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI bậc: 2 mức thuế : 2.000.000 đ/năm = >  Các năm tiếp theo nếu không thay đổi VĐL thì chỉ nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/01 hàng năm

–        Thành lập ngày 1/8/2017 với VĐL: 5 tỷ đồng kê khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI bậc: 2 mức thuế : 2.000.000 đ/năm do thành lập thuộc 6 tháng cuối năm nên mức nộp thuế môn bài : 1.000.000 đ/năm /2017 = >  Các năm tiếp theo nếu không thay đổi VĐL thì chỉ nộp tiền thuế môn bài: 2.000.000 đ/năm  chậm nhất ngày 31/01 hàng năm

–        Thành lập ngày 1/5/2017 với VĐL: 5 tỷ đồng kê khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI bậc: 2 mức thuế : 2.000.000 đ/năm = > đến tháng 10/2017 tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng nhưng không làm thay đổi bậc thuế môn bài tức vẫn ở Bậc 2: không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài = >  Các năm tiếp theo nếu không thay đổi VĐL thì chỉ nộp tiền thuế môn bài:  2.000.000 đ/năm chậm nhất ngày 31/01 hàng năm

–        Thành lập ngày 1/5/2017 với VĐL: 5 tỷ đồng kê khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI bậc: 2 mức thuế : 2.000.000 đ/năm = > đến tháng 10/2017 tăng vốn điều lệ lên 11 tỷ đồng thay đổi bậc thuế môn bài lên Bậc 1: Công ty phải nộp lại tờ khai thuế môn bài = >  Các năm tiếp theo nếu không thay đổi VĐL thì chỉ nộp tiền thuế môn bài : 3.000.000 đ/năm chậm nhất ngày 31/01 hàng năm.

  ***Chú ý đặc biệt:

–        Theo Công văn số 1279/TCT-CS ngày 04/4/2017 về Lệ phí môn bài của Tổng cục thuế hướng dẫn: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

1.      Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh.

2.      Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.

3.      Vì vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong năm của tổ chức làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế biết để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Lệ Phí Môn Bài

Lệ Phí Môn Bài

Ngày:

Kê khai phí môn bài

Kê khai phí môn bài

Ngày:

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Ngày:

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Ngày:

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Ngày:

Miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 429

Hôm qua: 835

Tuần này: 5039

Tuần trước: 6895

Tháng này: 18211

Năm nay: 368923

Tổng truy cập: 777495

X