» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Hóa Đơn » Xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng lúc phải điều chỉnh

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng lúc phải điều chỉnh

Lượt Xem: 658

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng lúc phải điều chỉnh

–        Kế toán khi viết hóa đơn bị sai, thông thường chỉ phải xử lý cho 1 hóa đơn sai của 1 đơn vị.

–        Nếu kế toán  viết sai nhiều hóa đơn cho cùng một công ty hoặc viết sai cho cùng lúc nhiều công ty kế toán phải xử lý như thế nào?

–        Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như thế nào?

     I. Trường hợp nào khiến hóa đơn sai

1  Viết sai thông tin và nội dung trên hóa đơn

–        Sai ngày, tháng, năm xuất hóa đơn.

–        Sai tên, sai địa chỉ hoặc sai mã số thuế Công ty mua hàng ( Thông thường tên và địa chỉ bên bán hàng đã được in hoặc đóng dấu sẵn nên ít có sai sót khi viết)

–        Sai hình thức thanh toán.

–        Sai tên mặt hàng, sai số lượng, sai đơn vị tính, hoặc sai số tiền tại cột thành tiền.

–        Sai tổng số tiền sau khi cộng xuống tại dòng tổng cộng.

–        Sai thuế suất, sai tiền thuế hoặc sai số tiền bằng chữ.

2. Viết sai do lỗi trình bày

–        Viết 2 loại mực trên cùng 1 hóa đơn

–        Tẩy xóa, ký nhầm, viết đè giấy than lên hóa đơn sau (trường hợp này chỉ sai hóa đơn sau)…

II . Cách xử lý hóa đơn trong mỗi trường hợp

– Theo điều 20 TT 39/2014/TT – BTC, ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể tại điều 20 khoản 1-2-3 và áp dụng kể từ ngày 1/6/2014 như sau:

1. Nếu hóa đơn viết sai chưa xé rời khỏi cuống.

Ví dụ: Ngày 25/10/2015 Kế toán viết  hóa đơn bán hàng cho khách là Công ty TNHH ABC. Do sơ suất kế toán viết sai mã số thuế Công ty bên mua, ngay tại thời điểm đó kế toán  phát hiện ra sai và  chưa xé hóa đơn rời cuống giao cho khách. Vậy trường hợp này kế toán phải  xử lý như thế nào?

= > Trong trường hợp này  kế toán bên bán hàng chỉ cần  gạch chéo cả 3 liên, gấp lại lưu giữ số hóa đơn lập sai và viết lại hóa đơn khác thay thế.

 2. Nếu hóa đơn GTGT viết sai đã xé rời cuống thì có 2 trường hợp

2.1. Trường hợp chưa kê khai thuế  

          *Bước 1: Bên bán lập biên bản “Thu hồi hóa đơn” (còn gọi là biên bản hủy) nhằm mục đích bên mua cam kết không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn. trên biên bản xác định rõ lý do sai hóa đơn, mẫu số, số hiệu, ngày tháng bao nhiêu… Bên bán thu hồi đủ số liên hóa đơn viết sai, gạch chéo và  kẹp theo biên bản hủy, lưu lại tại cuống để còn phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

       *Bước 2: Bên bán xuất lại hóa đơn mới cho bên mua (theo đúng quy định).

2.2. Trường hợp 2 bên mua và bán đã kê khai thuế rồi. Khi đó lại xảy ra 2 trường hợp  là

*Trường hợp 1: Sai sót không liên quan đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ: Sai về thông doanh nghiệp như tên DN, địa chỉ, nhưng không sai mã số thuế của người mua  …Trường hợp này chỉ cần làm biên bản giải trình về nội dung sai sót là được. Nếu sai mã số thuế người mua thì kế toán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn mới điều chỉnh (phần tiền số lượng, đơn giá, đơn vị tính, thành tiền..=0 hoặc để trống

*Trường hợp 2Sai sót liên quan đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ: Sai số tiền chưa thuế, số tiền thuế, số tiền cả thuế …thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

III. Xử lý Hóa đơn sai  nếu có nhiều hóa đơn phải điều chỉnh cùng lúc

–        Công văn số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 của Tổng Cục Thuế giải thích về trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng.

**Chú ý: trường hợp này chỉ thực hiện trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Ví dụ: Ngày 2/11/2015 và 5/11/2015  xuất bán cho Công ty TNHH ABC 2 lô hàng xe máy nhãn hiệu Deam. Kế toán bên bán đã viết 2 hóa đơn GTGT số 000124 và 000135 vào 2 ngày trên. Nhưng do sơ xuất kế toán viết nhầm tên hàng là Drim và  phải thu hồi 2 hóa đơn trên. Trong trường hợp này có 2 hóa đơn bị viết sai và cùng xuất cho Công ty Ánh Linh, vậy kế toán bên bán xử lý như sau:

        Bước 1: Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai có cùng mức thuế suất thuế GTGT (trong trường hợp  trên ghi rõ lỗi sai là viết sai tên mặt hàng  cho hóa đơn số 000124 ngày 2/11/2015 và hóa đơn số 000135 ngày 5/11/2015.

        Bước 2: Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai (Trong trường hợp trên kế toán xuất  hóa đơn GTGT số 000234 ngày 10/11/2015, sửa lại tên hàng cho đúng là Dream, số lượng, đơn giá, thành tiền thì cộng cả 2 hóa đơn sai viết gộp vào cùng 1 hóa đơn thay thế, số hiệu và nội dung điều  chỉnh trên hóa đơn thay thế này cũng được viết cụ thể trên biên bản điều chỉnh)

Lưu ý: Không được phép gộp chung biên bản điều chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau,

Không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp

 *Chi tiết tại: Công văn 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và cách viết hóa đơn điều chỉnh

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và cách viết hóa đơn điều chỉnh

Ngày:

Chưa đặt in và thông báo phát hành hóa đơn thì không phải báo cáo sử dụng hóa đơn

Chưa đặt in và thông báo phát hành hóa đơn thì không phải báo cáo sử dụng hóa đơn

Ngày:

Hóa đơn Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh

Hóa đơn Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh

Ngày:

Thông báo phát hành hóa đơn GTGT

Thông báo phát hành hóa đơn GTGT

Ngày:

Mất hóa đơn liên 3

Mất hóa đơn liên 3

Ngày:

Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu

Ngày:

Hóa đơn sai MST

Hóa đơn sai MST

Ngày:

Xử lý khi bị mất hóa đơn

Xử lý khi bị mất hóa đơn

Ngày:

Sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Ngày:

Quy định ký thay trên hóa đơn

Quy định ký thay trên hóa đơn

Ngày:

Hóa đơn không bắt buộc phải có chữ ký người mua hàng

Hóa đơn không bắt buộc phải có chữ ký người mua hàng

Ngày:

Xử lý khi bị mất hóa đơn 2016

Xử lý khi bị mất hóa đơn 2016

Ngày:

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày:

Xuất hóa đơn nhảy quyển?

Xuất hóa đơn nhảy quyển?

Ngày:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ngày:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ngày:

Hơn đơn trên 20 triệu?

Hơn đơn trên 20 triệu?

Ngày:

Mất hóa đơn đầu Vào

Mất hóa đơn đầu Vào

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn mua của cơ quan thuế?

Hóa đơn mua của cơ quan thuế?

Ngày:

Không hủy hóa đơn phạt bao nhiêu?

Không hủy hóa đơn phạt bao nhiêu?

Ngày:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ngày:

Hóa đơn GTGT đầu ra trên 20 triệu

Hóa đơn GTGT đầu ra trên 20 triệu

Ngày:

Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Ngày:

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ngày:

Hóa đơn xuất sai ngày tháng?

Hóa đơn xuất sai ngày tháng?

Ngày:

Những lưu ý về hóa đơn

Những lưu ý về hóa đơn

Ngày:

Hạch toán mua hàng trả chậm trả góp

Hạch toán mua hàng trả chậm trả góp

Ngày:

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ

Ngày:

Xử lý mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Xử lý mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Ngày:

Bán lẻ khách hàng không lấy hóa đơn

Bán lẻ khách hàng không lấy hóa đơn

Ngày:

Chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn

Chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn

Ngày:

Hóa đơn sai đã xé khỏi cuống chưa khai báo thuế

Hóa đơn sai đã xé khỏi cuống chưa khai báo thuế

Ngày:

Cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Ngày:

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại

Ngày:

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Ngày:

Phạt lập hóa đơn không thống nhất giữa các liên

Phạt lập hóa đơn không thống nhất giữa các liên

Ngày:

Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

Ngày:

Hoá đơn dịch vụ vận tải hàng hoá

Hoá đơn dịch vụ vận tải hàng hoá

Ngày:

Quy trình lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai

Quy trình lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai

Ngày:

Hóa đơn điện tử ngày lập hóa đơn khác ngày ký

Hóa đơn điện tử ngày lập hóa đơn khác ngày ký

Ngày:

Quy trình Khai báo Mất hóa đơn đầu Vào

Quy trình Khai báo Mất hóa đơn đầu Vào

Ngày:

Xử lý mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Xử lý mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Ngày:

Mua xe lu của cá nhân

Mua xe lu của cá nhân

Ngày:

Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

Ngày:

Chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn

Chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn

Ngày:

Mua xăng dầu Tổng các hóa đơn trong cùng một ngày trên 20 triệu đồng

Mua xăng dầu Tổng các hóa đơn trong cùng một ngày trên 20 triệu đồng

Ngày:

Kê khai thuế với hàng hóa trả lại

Kê khai thuế với hàng hóa trả lại

Ngày:

Hóa đơn Điện tử

Hóa đơn Điện tử

Ngày:

Hóa đơn viết thêm tiếng nước ngoài

Hóa đơn viết thêm tiếng nước ngoài

Ngày:

Phạt vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Phạt vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Ngày:

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hàng về trước hóa đơn về sau

Ngày:

Mất nhiều hóa đơn cùng lúc cho 01 đối tượng khách hàng

Mất nhiều hóa đơn cùng lúc cho 01 đối tượng khách hàng

Ngày:

Thanh toán quá hạn hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Thanh toán quá hạn hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Ngày:

Xử lý với hóa đơn GTGT đầu vào hết giá trị sử dụng

Xử lý với hóa đơn GTGT đầu vào hết giá trị sử dụng

Ngày:

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy sau ngày 01/11/2018

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy sau ngày 01/11/2018

Ngày:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ đăng ký sử dụng

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ đăng ký sử dụng

Ngày:

Doanh nghiệp phải mua hóa đơn của cơ quan thuế khi nào

Doanh nghiệp phải mua hóa đơn của cơ quan thuế khi nào

Ngày:

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai

Ngày:

Sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Ngày:

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế đối với HKD

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế đối với HKD

Ngày:

Quy trình bán và cấp hóa đơn lẻ

Quy trình bán và cấp hóa đơn lẻ

Ngày:

Chi hộ điện nước có xuất hóa đơn?

Chi hộ điện nước có xuất hóa đơn?

Ngày:

Dùng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Dùng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Ngày:

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIẾT SAI HOÁ ĐƠN SAI

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIẾT SAI HOÁ ĐƠN SAI

Ngày:

Hướng dẫn chỉ tiêu ngày giờ trên hóa đơn điện tử

Hướng dẫn chỉ tiêu ngày giờ trên hóa đơn điện tử

Ngày:

Mua hàng cá nhân thương lái

Mua hàng cá nhân thương lái

Ngày:

Xử phạt mất hóa đơn theo số lượng hóa đơn bị mất?

Xử phạt mất hóa đơn theo số lượng hóa đơn bị mất?

Ngày:

Mất hóa đơn GTGT

Mất hóa đơn GTGT

Ngày:

Sai Thông báo phát hành hóa đơn

Sai Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Hàng mua về để tặng

Hàng mua về để tặng

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ bảo trì máy móc

Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ bảo trì máy móc

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày:

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê giấy

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê giấy

Ngày:

Quy trình đặt in hóa đơn điện tử

Quy trình đặt in hóa đơn điện tử

Ngày:

Xuất hàng nhiều lần mới xuất hóa đơn 1 lần

Xuất hàng nhiều lần mới xuất hóa đơn 1 lần

Ngày:

Xuất hóa đơn sai thời điểm dịch vụ

Xuất hóa đơn sai thời điểm dịch vụ

Ngày:

Bảng kê giấy đính kèm hóa đơn điện tử dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa?

Bảng kê giấy đính kèm hóa đơn điện tử dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa?

Ngày:

Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Mất hóa đơn trong thời gian lưu trữ

Mất hóa đơn trong thời gian lưu trữ

Ngày:

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày:

Chi phí hỗ trợ người lao động nước ngoài

Chi phí hỗ trợ người lao động nước ngoài

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn mới và củ

Báo cáo sử dụng hóa đơn mới và củ

Ngày:

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Ngày:

Thuế GTGT tem vé cước đường bộ

Thuế GTGT tem vé cước đường bộ

Ngày:

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày

Ngày:

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt chuyển khoản lần 2

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt chuyển khoản lần 2

Ngày:

Thanh toán hóa đơn vé cước đường bộ trên 20 triệu

Thanh toán hóa đơn vé cước đường bộ trên 20 triệu

Ngày:

Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ

Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ

Ngày:

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê giấy

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê giấy

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1028

Hôm qua: 1102

Tuần này: 4844

Tuần trước: 8134

Tháng này: 3058

Năm nay: 281497

Tổng truy cập: 690069

X