» Tài Liệu Biểu Mẫu » Tài liệu biểu mẫu » Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

+Kế toán nội bộ bán hàng phiên bản 01

*Công việc cho 02 phân hệ: 1 công nợ vào + 1 công nợ ra

–       Thiết kế 01 phân hệ nhật ký mua hàng

–       Thiết kế 01 phân hệ nhật ký bán hàng

–       Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng

–       Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng

–       Xem được công nợ chi tiết

*Bước 01: tạo danh mục hàng hóa, và thông tin của các mặt hàng cần bán

–       Đặt mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và giá bán của các mặt hàng

–       Bảng này cũng là bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để báo cáo hàng kỳ luôn

*Bước 02: Tạo thông tin người mua hàng và người bán hàng

–       Đặt mã công nợ và giá trị công nợ còn lại của các khách hàng

–       Bảng này cũng là bảng báo cáo công nợ cuối kỳ cho công tác quản trị

–        

 

*Bước 03: kế toán công  nợ mua vào tất cả làm việc ở Nhật Ký Mua hàng

–       Theo dõi công nợ mua vào

–       Nhập hàng vào: phiếu nhập, công nợ, phiếu chi tiền

 

*Link: http://www.mediafire.com/download/s56p3f7vk9m65e5/So_Sach_Noi_Bo_Thuong_Mai_lan_01.rar

 

+Kế toán nội bộ bán hàng phiên bản 02

*Công việc cho 02 phân hệ: 1 công nợ vào + 1 công nợ ra

–       Thiết kế 01 phân hệ nhật ký mua hàng

       Thiết kế 01 phân hệ nhật ký bán hàng

       Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng

       Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng

       Xem được công nợ chi tiết

*Bước 01: tạo danh mục hàng hóa, và thông tin của các mặt hàng cần bán

       Đặt mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và giá bán của các mặt hàng

       Bảng này cũng là bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để báo cáo hàng kỳ luôn

* Bước 02: Tạo thông tin người mua hàng và người bán hàng

       Đặt mã công nợ và giá trị công nợ còn lại của các khách hàng

       Bảng này cũng là bảng báo cáo công nợ cuối kỳ cho công tác quản trị

 

*Bước 03: kế toán công  nợ mua vào tất cả làm việc ở Nhật Ký Mua hàng

–       Theo dõi công nợ mua vào

–       Nhập hàng vào: phiếu nhập, công nợ, phiếu chi tiền

*Linkhttp://www.mediafire.com/download/oaog1r8b1b1eu8e/So_Sach_Noi_Bo_Thuong_Mai_02.rar

 

 

Tải về

Tài Liệu Biểu Mẫu khác

Mẫu Ca máy thi công

Mẫu Ca máy thi công

Ngày:

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Ngày:

Mẫu hợp đồng mượn xe

Mẫu hợp đồng mượn xe

Ngày:

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Đối chiếu công nợ

Đối chiếu công nợ

Ngày:

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Ngày:

Kế toán kho bằng excel

Kế toán kho bằng excel

Ngày:

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Ngày:

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Ngày:

Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương

Ngày:

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Ngày:

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày:

Mẫu Bảng Lương

Mẫu Bảng Lương

Ngày:

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Ngày:

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng

Ngày:

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Ngày:

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Ngày:

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Ngày:

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 710

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6734

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4948

Năm nay: 283387

Tổng truy cập: 691959

X