» Tài Liệu Biểu Mẫu » Tài liệu biểu mẫu » Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

–        Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán muốn thay đổi thì thông báo với cơ quan thuế quản lý?

–        Công ty khi làm làm lại sổ sách hoặc muốn chuyển đối chế độ kế toán hoặc bạn muốn chuyển đối chế độ kế toán từ hình thức này sang hình thức khác

–        Thay đổi hình thức làm sổ

–        Lập công văn thông báo thuế

–        Tại Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.”

–        Tại Điều 4 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC & điều 3 Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 quy định: “... Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 (nay là Thông tư số 200/2014/TT-BTC) phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan thuế.”

= > Theo đó: các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC/ Thông tư 133/2016/TT-BTC   nay thay thế bằng  hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải áp dụng ổn định ít nhất trong thời gian 2 năm theo quy định.

++ Bước 1:  + Xác định chế độ kế toán muốn áp dụng

          + Lập công văn thay đổi nộp cơ quan thuế

++ Bước 2: + Nộp công văn cho bộ 1 cửa tại cơ quan thuế quản lý

         + Số bản nộp 02 bản, cơ quan thuế giữa 1 bản, đóng dấu xác nhận và trả doanh nghiệp 1 bản để lưu

         *Link: http://www.mediafire.com/file/4538a6md2ljdgz6/Thay_doi_che_do_ke_toan_ap_dung_2018.rar

Tải về

Tài Liệu Biểu Mẫu khác

Mẫu Ca máy thi công

Mẫu Ca máy thi công

Ngày:

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Ngày:

Mẫu hợp đồng mượn xe

Mẫu hợp đồng mượn xe

Ngày:

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Đối chiếu công nợ

Đối chiếu công nợ

Ngày:

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Ngày:

Kế toán kho bằng excel

Kế toán kho bằng excel

Ngày:

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Ngày:

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Ngày:

Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương

Ngày:

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Ngày:

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày:

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Ngày:

Mẫu Bảng Lương

Mẫu Bảng Lương

Ngày:

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Ngày:

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng

Ngày:

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Ngày:

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Ngày:

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 841

Hôm qua: 1003

Tuần này: 7366

Tuần trước: 7125

Tháng này: 12705

Năm nay: 291144

Tổng truy cập: 699716

X