» Tài Liệu Biểu Mẫu » Tài liệu biểu mẫu » Tập hợp các file làm kế toán bằng excel

Tập hợp các file làm kế toán bằng excel

Tập hợp các file làm kế toán bằng excel

 

Phần mềm kế toán dịch vụ kế toán với access

 

Cài thêm office access2003: https://drive.google.com/file/d/0B9FRg9eKDjV0RDZNMkZIWTlQTmM/view?usp=sharing

–Nhật ký chung QĐ 48:

+Phiên bản 01: http://www.mediafire.com/file/cjsyjxg2d9egx1z/NKC.48_Tran_Nguyen.rar

+Phiên bản 02:http://www.mediafire.com/file/spg72ixlrmf37nx/NKC.48_DV02.rar

–Nhật ký chung TT200:

http://www.mediafire.com/file/vleugndq6u827c0/NKC.CDX05.rar

 

 

 

Phiên bản nâng cấp: excel

-Nhật ký chung kiêm Chứng Từ ghi sổ QĐ 48:

http://www.mediafire.com/file/bsv5wy2q4yeg13d/CTGS+EXCEL+QD48+TrungThong.rar

-Nhật ký chung kiêm Chứng từ ghi sổ  TT200:

http://www.mediafire.com/file/ah5c5v4d251846p/CTGS_EXCEL_TT200.2016.rar

 

 

 

 

1. File Excel làm kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

+Phần mềm excel NKC TT2000 phiên bản cải tiến

-      Tách công nợ 131,331,154 riên lẻ không gộp chung

Mẫu: http://www.mediafire.com/download/de0ci444erck9dl/NCK__EXCEL_TT_200_2015_Phien_ban_cai_tien.rar

 

-Nhật ký chung QĐ 48: http://www.mediafire.com/download/xoq75cz6o7nmaur/NKC_EXCEL_QD48_2015.rar

-Chứng từ ghi sổ QĐ 48: http://www.mediafire.com/download/t63rnyutsa6ggxx/CTGS_EXCEL_QD48_2015.rar

-Nhật ký chung TT200: http://www.mediafire.com/download/a1pavg5b1ytdsav/NCK__EXCEL_TT_200_2015.rar

 -Chứng từ ghi sổ TT200: http://www.mediafire.com/download/q2o9xobll71g57x/CTGS_EXCEL_TT_200_2015.rar

  

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

Mẫu đối chiếu công nợ tự động bằng excel:

 -          Thông tin khách hàng

-          Thông tin giao dịch mua bán và thanh toán trong kỳ

***********************************************************************************

Phần mềm NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng 2016 phiên bản 02

 -Tên phiên bản: NKC EXCEL QD48.2016 phienbansx02

-Hình thức: Nhật ký chung, nhật ký chung được cải tiến in theo mẫu định khoản cột so với phiên bản 1 để sử dụng hàm index: cho sổ cái và sổ quỹ, tiền gửi để dung lượng trở nên nhẹ hơn khi chạy

Tính giá thành sản xuất trong kỳ: bảng tổng hợp giá thành + sổ chi tiết giá thành… theo dõi chi tiết NVL, NC, SXC

- Link: http://www.mediafire.com/download/uf1j5u9kjx89nyq/NKC_EXCEL_QD48.2016_phienbansx02.rar

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

-          Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

 

-          Làm việc chính ở nhập liệu + Danh mục khách hàng + Danh mục đối tượng giá thành các sheets khác chỉ là tương tác lấy số liệu khi in 

**********************************************************************************

Phần mềm CTGS dùng cho Thương Mại, Dịch vụ 2016

 -Tên phiên bản: CTGS EXCEL QD48.2016 phienban01

-Hình thức: Chứng từ ghi sổ

- Link: http://www.mediafire.com/download/al4j54r624ll9ry/CTGS_EXCEL_QD48.2016_phienban01.rar

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

-          Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

 

 **********************************************************************************

Phần mềm CTGS dùng cho Sản xuất, xây dựng 2016

 -Tên phiên bản: CTGS EXCEL QD48.2016 phienbansx01

-Hình thức: Chứng từ ghi sổ

Tính giá thành sản xuất trong kỳ: bảng tổng hợp giá thành + sổ chi tiết giá thành… theo dõi chi tiết NVL, NC, SXC

- Link: http://www.mediafire.com/download/zwjwli2i2cvyvz2/CTGS_EXCEL_QD48.2016_phienbansx01.rar

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

-          Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

 

 **********************************************************************************

Phần mềm NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng 2016

 -Tên phiên bản: NKC EXCEL QD48.2016 phienbansx01

-Hình thức: Nhật ký chung

Tính giá thành sản xuất trong kỳ: bảng tổng hợp giá thành + sổ chi tiết giá thành… theo dõi chi tiết NVL, NC, SXC

- Link: http://www.mediafire.com/download/s88o742t8oegpkd/NKC_EXCEL_QD48.2016_phienbansx01.rar

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

-          Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

-          Làm việc chính ở nhập liệu + Danh mục khách hàng + Danh mục đối tượng giá thành các sheets khác chỉ là tương tác lấy số liệu khi in

**********************************************************************************

Phần mềm NKC dùng cho Thương Mại, Dịch vụ 2016

-Tên phiên bản: NKC EXCEL QD48.2016 phienbanTM01

-Hình thức: Nhật ký chung

- Link: http://www.mediafire.com/download/xxhzf4zxbedzu4w/NKC_EXCEL_QD48.2016_phienbanTM01.rar

Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

-          Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

-          Làm việc chính ở nhập liệu + Danh mục khách hàng các sheets khác chỉ là tương tác lấy số liệu khi in

 

 

 

 **********************************************************************************

 

Mẫu: http://www.mediafire.com/download/tl21qu2lyhbecw2/DOI_CHIEU_CONG_NO_PHAI_THU_131.rar

Mẫu định mức xăng dầu:

Mẫu 01: http://www.mediafire.com/download/pg3tecdlufvcxga/Dang_ky_DM_tieu_hao_nhien_lieu.rar

Mẫu 02: http://www.mediafire.com/download/vr8cr7d7mtgtrvi/Dinh_muc_nhien_lieu.rar

Mẫu theo dõi lịch trình xe: http://www.mediafire.com/download/1x3i2ck71ryr8uk/SoTheoDoiXe.rar

Thanh tra thuế công ty xây dựng:

http://www.mediafire.com/download/xfvpoqhvu0i9hvq/THANH_TRA_THUE_CTY_XAY_DUNG.rar

 

 ***********************************************************************

- HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

1. Mẫu số: 06/GTGT: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2. Mẫu: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in 

3. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4. ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

5. Giấy giới thiệu đến cơ quan thuế làm việc

7. Mẫu 08-MST  đăng ký tài khoản ngân hàng

8.Mẫu số: 01/MBAI TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 Mẫu hồ sơ khai thuế ban đầu: 

http://www.mediafire.com/download/zro4bub6705a44b/HỒ_SƠ_KHAI_THUẾ_BAN_ĐẦU_VỚI_DN_MỚI_THÀNH_LẬP.rar

 Nguồn:Bùi Thúy Hà 

 ***********************************************************************

File theo dõi (danh mục) các văn bản, tài liệu quản trị công ty cần có

Linkhttp://www.mediafire.com/download/dbmkxzo1hujchen/Danh_muc_tai_lieu_quan_tri_cong_ty.rar

 

Linkhttp://www.mediafire.com/download/nz7xcd7ccgym97t/Danh_muc_van_ban_cong_ty.rar

 

 

 ***********************************************************************************

Mẫu đăng ký thang bảng lương tham khảo:

http://www.mediafire.com/download/10axxspj8soc26f/dky_thang_luong_bang_luong.rar

Bảng phân bổ 142-242-214:

Mẫu 01:

http://www.mediafire.com/view/ry2999m4mr7e2cu/214-_2012-2013.xls

http://www.mediafire.com/view/vdeh09cezpf0s6q/142_-2012-2013.xls

thêm

Khấu hao 214: http://www.mediafire.com/download/tmnjl9iyat7n67c/214_-__BANG_KHAU_HAO.rar

Phân bổ 142: http://www.mediafire.com/download/3vb1krg8tdfvjia/142_-__BANG_PHAN_BO.rar

Phân bổ 242: http://www.mediafire.com/download/xs1js65655oag4e/242_-__BANG_PHAN_BO.rar

 Phân bổ công cụ dụng cụ tài sản cố định phương pháp 02:

-      Phân bổ ccdc

-      Phân bổ cp ngắn và dài hạn

-      Khấu hao tài sản cố định

http://www.mediafire.com/view/dj5uqd4jv7aprj7/Bang_Phan_bo_142-242-214.xls

 Phân bổ công cụ dụng cụ - tài sản cố định (142-242-214) 3 trong 1

-      Sức mạnh thần kỳ của hàm sumifs : tính tổng các ô trong vùng thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước.

-      Cú pháp:
          =SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

 http://www.mediafire.com/download/2l2y8e2468bxyno/Bang_Phan_bo_142-242-214_-_PP03.rar

 

***********************************************************************************

 

 +Nhập xuất tồn bằng access:

http://www.mediafire.com/view/x1n0x7lbf5293je/HUONG_DAN_PHAN_MEM_NHAP_XUAT_TON_ACCESS.docx

http://www.mediafire.com/download/t1sbpj7zs3j7pc2/NHAP_XUAT_TON.rar

 Chỉ cài cài đặt bổ sung office 2003 thêm phần access là đủ

http://www.mediafire.com/download/mco2bmkwodpbusr/OFFICE_2003.rar

 Quy trình kiểm kê kho, tài sản cố định, công cụ dụng cụ Tân Năm Châu:

http://www.mediafire.com/view/loecapyx4x3qyyp/QUY_TRINH_KIEM_KHO.doc

 

http://www.mediafire.com/view/u2lyfvg94dop2lt/KIEM_KE_TAI_SAN.xls

 

***********************************************************************************

Cập nhật lần thứ 1

+ Phần mềm kế toán excel hình thức nhật ký chung dành cho loại hình dịch vụ

Tất cả mọi nghiệp vụ phát sinh đều nhập từ nhật ký chung không nên xóa bằng lệnh Delte từ menu công cụ về bất kỳ thông tin gì trên sheet nhật ký chung, nếu thông tin sai hãy xóa bằng bàn phím nút Delete thì sẽ không bị lỗi ở các sheet khác

-      Phiên bản công ty dịch vụ không có nhập xuất tồn

-      Phiếu thu – chi – hoạch toán kế toán

-      Nhật ký chung

-      Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản

-      Cân đối phát sinh

-      Các sổ chi phí

-      Sổ quỹ tiền mặt

-      Sổ tiền gửi ngân hàng

-      Quyết toán năm

-      Bảng phân bổ khấu hao và công cụ dụng cụ

http://www.mediafire.com/download/dh258eigpvybqeh/So_Sach_Nhat_Ky_Chung_-_phien_ban_cty_dich_vu.rar

***********************************************************************************

Cập nhật lần thứ 2: nâng cấp chức năng Sổ sách công ty thương mại kết hợp dịch vụ, xây dựng

+ Phần mềm kế toán excel hình thức nhật ký chung dành cho loại hình dịch vụ+ Thương mại

Tất cả mọi nghiệp vụ phát sinh đều nhập từ nhật ký chung không nên xóa bằng lệnh Delte từ menu công cụ về bất kỳ thông tin gì trên sheet nhật ký chung, nếu thông tin sai hãy xóa bằng bàn phím nút Delete thì sẽ không bị lỗi ở các sheet khác

-      Phiên bản công ty dịch vụ không có nhập xuất tồn

-      Phiếu thu – chi – hoạch toán kế toán

-      Nhật ký chung

-      Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản

-      Cân đối phát sinh

-      Các sổ chi phí

-      Sổ quỹ tiền mặt

-      Sổ tiền gửi ngân hàng

-      Quyết toán năm

-      Bảng phân bổ khấu hao và công cụ dụng cụ

-      Sổ kho, thẻ kho, tổng hợp nhập xuất tồn, phiếu giao hàng bên bán

-      Bổ sung thêm chức năng kết chuyển lỗ

-      Bổ bảng tổng hợp chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

-      Bổ sung chức năng miến giảm thuế

 http://www.mediafire.com/download/3gsfcgc8csbg0qj/NhatKyChung-accountingpro.rar

Mẫu nhập xuất tồn chỉ theo dõi số lượng không theo dõi thành tiền:

http://www.mediafire.com/view/uk98171m94ksd29/XUAT_NHAP_TON_TRAM_BTNN-Sua_lai.xls

 

***********************************************************************************

Báo cáo tài chính công ty mới thành lập:

-      Chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế môn bài

-      Góp vốn hoạt động sản xuất kinh doanh

http://www.mediafire.com/download/6ntg29gn316sj4t/BCTC-2014-CHUDINXINH.rar

 

***********************************************************************************

+Mẫu hồ sơ vây vốn ngân hàng 2015:

http://www.mediafire.com/download/cih4wt4dexbi9g4/Mau-HS-vay-von-NH.rar

***********************************************************************************

+ Mẫu nhập xuất tồn chỉ theo dõi số lượng không theo dõi thành tiền:

-      Chỉ theo dõi số lượng nhập và xuất ra

-      Không theo dõi dòng tiền

 

http://www.mediafire.com/view/uk98171m94ksd29/XUAT_NHAP_TON_TRAM_BTNN-Sua_lai.xls

Công việc in sổ là của kế toán do đó sau khi in cần có bìa Ngoài và Trong cho sổ sách kế toán

Nhật ký chung

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

http://www.mediafire.com/download/72anu1g8bf7gx3v/Chung_tu_thu_chi.doc

 Chứng từ ghi sổ:

http://www.mediafire.com/view/2wlbct5qwp9iy1t/bia%20ngoai-chungtughi%20so.doc

 

http://www.mediafire.com/view/855f8tezrglp0rx/bia%20trong%20_chugntughiso.doc

***********************************************************************************

SỔ SÁCH KẾ TOÁN

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

http://www.mediafire.com/download/65f7mowbq5bqfmi/SO_SACH_CTGS.rar

 http://www.mediafire.com/download/5hxb9fyq5mwm0pw/BCTC-2012.rar

 

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

http://www.mediafire.com/download/sc6mikqczhdov6u/SO_SACH_NHAT_KY_CHUNG.rar

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

http://www.mediafire.com/download/jda1h4vhairyo88/Bao_cao_tai_chinh_-_Xuan_Thao_-_2011.rar

http://www.mediafire.com/download/evh4rr48gg8b5bv/Bao_cao_tai_chinh_-_2012.rar

 http://www.mediafire.com/download/22fywujrm2mytsb/BCTC_2013.rar

 http://www.mediafire.com/download/b1xx9aipdimdo20/So_sach_2012_thinh_phat.rar

 

Nhât ký số cái: http://www.mediafire.com/download/a9c8x9o6xl1mgvs/SO_SACH_CHE_2012.rar

SỔ QUỸ TIỀN MẶT:

http://www.mediafire.com/download/kxtps3jdzjqkutb/SQ-2013_lan_2.rar

***********************************************************************************

Thủ Quỹ tiền mặt    

http://www.mediafire.com/download/44ttpvaurc5ks70/Thu_Quy.rar

http://www.mediafire.com/download/y8aam8nl9wirlkv/BCTC_6.rar

http://www.mediafire.com/download/99f14rbknydei4x/Thang_07-2013.rar

http://www.mediafire.com/download/yg5tbx8donqg3wc/SO_SACH_2005.rar

 ***********************************************************************************

Công việc in sổ là của kế toán do đó sau khi in cần có bìa Ngoài và Trong cho sổ sách kế toán

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

http://www.mediafire.com/download/72anu1g8bf7gx3v/Chung_tu_thu_chi.doc

 http://www.mediafire.com/download/llatk2n2aa0tdk0/TKHAI_HINH_THUC_KTOAN_Tan_Hoang_Loc.doc

 BẢNG LƯƠNG

 

http://www.mediafire.com/download/o8cg38z26zi5yzl/Luong_%26_CC_T03-2012.rar]Luong & CC T03-2012.rar

TẠM TÍNH QUÝ:

http://www.mediafire.com/download/h6ke407rn66tug9/NHAT_KY_CHUNG.rar

  ***********************************************************************************

Hy vọng tập tài liệu sổ sách  kế toán doanh nghiệp  sữa chữa ô tô này sẽ giúp ích cho bạn

http://www.mediafire.com/download/vqgnidl3rylgm65/KE_TOAN_O_TO.rar

 BÀN GIAO TIỀN MẶT:

http://www.mediafire.com/download/a2gsgdyr13mn384/Bien_ban_ban_giao_quy_tien_mat.doc

http://www.mediafire.com/download/2hackhpqb6fdh9d/Bien_ban_kiem_ke_quy_(dung_cho_VND).doc

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT:

http://www.mediafire.com/download/kxtps3jdzjqkutb/SQ-2013_lan_2.rar

Thủ Quỹ tiền mặt    

http://www.mediafire.com/download/44ttpvaurc5ks70/Thu_Quy.rar

http://www.mediafire.com/download/y8aam8nl9wirlkv/BCTC_6.rar

http://www.mediafire.com/download/99f14rbknydei4x/Thang_07-2013.rar

http://www.mediafire.com/download/yg5tbx8donqg3wc/SO_SACH_2005.rar

 Công việc in sổ là của kế toán do đó sau khi in cần có bìa Ngoài và Trong cho sổ sách kế toán

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

http://www.mediafire.com/download/3cts61b8za5yqld/bia_ngoai.doc

 

http://www.mediafire.com/download/72anu1g8bf7gx3v/Chung_tu_thu_chi.doc

 

Sổ sách nhật ký chung:

Sổ sách Tháng 1-2013: http://www.mediafire.com/download/1rga1qa3ea0s8kn/T01-2013.rar

Sổ sách Tháng 2-2013: http://www.mediafire.com/download/awbidv69xqs8clo/T02-2013.rar

Sổ sách Tháng 3-2013: http://www.mediafire.com/download/6tk4dlhap611sg9/T03-2013.rar

Tạm tính quýhttp://www.mediafire.com/download/k91q40o1izdb6j0/Quy_1-2013.rar

 

 

SỔ SÁCH THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ:

 -Sổ sách Tháng 1-2013http://www.mediafire.com/download/yaqszsv1hjcx2qs/CTGS_1-2013.rar

 -Sổ sách Tháng 2-2013http://www.mediafire.com/download/8sfl41vf8gf42j5/CTGS_2-2013.rar

 -Sổ sách Tháng 3-2013http://www.mediafire.com/download/hml52bbh983m3bt/CTGS_3-2013.rar

 -Tạm tính quýhttp://www.mediafire.com/download/jvft5m01v90cfvf/QUY.rar

  Mẫu CV xin việchttp://www.mediafire.com/download/co28gcd6yp3tsgd/CV_Phuong_gui_Diu.doc

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Trường hợp 1: không sai thuế: http://www.mediafire.com/download/w1twer7ujvk8kh8/KHONG_SAI_THUE.doc

 Trường hợp 2: sai thuế:

 http://www.mediafire.com/download/l0s3awhoswgwu0z/SAI_THUE.doc

 http://www.mediafire.com/download/b8eb8qad60q63cm/Nam%202010%20Tan%20hiep%20luc.rar

 

Công đoàn:

http://www.mediafire.com/view/dxwvs6cdb6b7636/dieukien.pdf

http://www.mediafire.com/view/vmt7xqgbh054yt5/thanhlapcdcs-nghiepdoan.pdf

http://www.mediafire.com/view/6prbfwu1dveowe0/TL_DSDV.xls

http://www.mediafire.com/view/6a5o2c2s46iioop/TL_Hoso.doc

 

Chứng từ ghi sổ:

http://www.mediafire.com/download/aqhq0ne91uczyqv/So%20Sach%20Chung%20Tu%20Ghi%20So%202012%20-%20CÔNG%20TY%20C_%20PH_N%20PANAMAX.rar

 http://www.mediafire.com/download/bicifq4rkoytei4/Cong%20ty%20TNHH%20MTV%20QUA.rar

  http://www.mediafire.com/download/d9oj634ccb903zw/So%20sach%20HAMINA%202012.rar

 http://www.mediafire.com/download/4z8u7lmxiae81i8/BCTC%202012%20Back%20Land.rar

 http://www.mediafire.com/download/vzobz6397g5z1ud/So%20sach-Le%20pham.rar

 http://www.mediafire.com/download/hjavego6hx4zsyv/CONG%20TY%20CHIEN%20THANG.rar

 

Tải về

Tài Liệu Biểu Mẫu khác

Mẫu Ca máy thi công

Mẫu Ca máy thi công

Ngày:

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Mẫu hồ sơ bán xe ô tô

Ngày:

Mẫu hợp đồng mượn xe

Mẫu hợp đồng mượn xe

Ngày:

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Mẫu hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Đối chiếu công nợ

Đối chiếu công nợ

Ngày:

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Ngày:

Kế toán kho bằng excel

Kế toán kho bằng excel

Ngày:

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Mẫu hợp đồng vay cá nhân

Ngày:

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Mẫu quy chế thưởng phạt nội bộ

Ngày:

Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương

Ngày:

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Mẫu công văn xin sao y trích lục

Ngày:

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Mẫu Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày:

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Ngày:

Mẫu Bảng Lương

Mẫu Bảng Lương

Ngày:

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Ngày:

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng

Ngày:

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

Ngày:

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Mẫu thay đổi chế độ kế toán

Ngày:

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Bài Giảng Thuế Nhà Thầu

Ngày:

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Mẫu hợp đồng mua bán thương mại

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2725

Hôm qua: 1919

Tuần này: 7110

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61486

Năm nay: 61486

Tổng truy cập: 470058

X